Aktualno┼ŤciMatrix

Czy moja kwarantanna jest legalna?

Czy moja kwarantanna jest legalna?
Market GIOCO. Tw├│j Sklep Ze Zdrow─ů ┼╗ywno┼Ťci─ů

Szanowni Pa┼ästwo z uwagi na wzmo┼╝on─ů ilo┼Ť─ç nak┼éadanych kwarantann w szko┼éach i zak┼éadach pracy, a tak┼╝e przez lekarzy oraz utartym pogl─ůdem, ┼╝e ka┼╝dy rodzaj kwarantanny jest nielegalny nasz zesp├│┼é, postanowi┼é ten problem szczeg├│┼éowo wyja┼Ťni─ç w niniejszym artykule.

Cz─Östo podczas rozm├│w, jakie prowadzimy z Pa┼ästwem, powo┼éujecie si─Ö Pa┼ästwo na lini─Ö orzecznictwa Wojew├│dzkich S─ůd├│w Administracyjnych, jakie faktycznie stwierdzaj─ů, ┼╝e nak┼éadane przez pracownik├│w PPIS kwarantanny na obywateli s─ů nielegalne. Jednak jak wynika z tego orzecznictwa, dotyczy ono nak┼éadanej na obywateli kwarantanny granicznej.

Z artyku┼éu 34 ust 1 Ustawy z dnia 05 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka┼╝e┼ä i chor├│b zaka┼║nych u ludzi (Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570 z p├│┼║n. zm.) wynika, ┼╝e: ÔÇ×osoby chore na chorob─Ö zaka┼║n─ů albo osoby podejrzane o zachorowanie na chorob─Ö zaka┼║n─ů mog─ů podlega─ç obowi─ůzkowej hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowychÔÇŁ. Ustawodawca dokona┼é definicji osoby chorej i podejrzanej o zachorowanie w art. ust 20 i 21 ww. ustawy. Natomiast zgodnie z artyku┼éem 34 ust 2. Osoby, kt├│re by┼éy nara┼╝one na chorob─Ö zaka┼║n─ů lub pozostawa┼éy w styczno┼Ťci ze ┼║r├│d┼éem biologicznego czynnika chorobotw├│rczego, a nie wykazuj─ů objaw├│w chorobowych, podlegaj─ů obowi─ůzkowej kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu, je┼╝eli tak postanowi─ů organy inspekcji sanitarnej. 

Minister Zdrowia na podstawie art. 34 ust 5 wyda┼é 25 lutego 2020 roku rozporz─ůdzenie w sprawie chor├│b zaka┼║nych powoduj─ůcych powstanie obowi─ůzku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowi─ůzku kwarantanny, lub nadzoru epidemiologicznego. (Dz.U. 2020 poz. 351)

Wy┼╝ej powo┼éane rozporz─ůdzenie w ┬ž 7 precyzuje, i┼╝ osoby, kt├│re mia┼éy styczno┼Ť─ç z osob─ů zaka┼╝on─ů m. in. na COVID-19 zobowi─ůzane s─ů do poddania si─Ö kwarantanny maksymalnie 10-dniowej. W szczeg├│lnych przypadkach inspektor sanitarny mo┼╝e przed┼éu┼╝y─ç kwarantann─Ö maksymalnie do 21 dni, b─ůd┼║ skr├│ci─ç czas jej trwania. Kwarantanna mo┼╝e zosta─ç na┼éo┼╝ona z powodu styczno┼Ťci z osob─ů zaka┼╝on─ů z powodu zamieszkiwania z zaka┼╝onym domownikiem (w├│wczas kwarantanna trwa do 7 dni po dacie zako┼äczenia izolacji chorej osoby) lub po skierowaniu na wykonanie testu PCR do czasu uzyskania negatywnego wyniku, lub 10 dni w przypadku jego niewykonania.

Aby kwarantanna by┼éa legalna konieczne, jest wydane przez organ inspekcji sanitarnej decyzji administracyjnej. Nasze twierdzenie oparte jest na tre┼Ťci art. 34 ust 2 ww. ustawy. Podnie┼Ť─ç w tym miejscu nale┼╝y, ┼╝e decyzja o na┼éo┼╝eniu kwarantanny (przypominamy: nie dotyczy to kwarantanny granicznej) ma charakter natychmiastowej wykonalno┼Ťci. Je┼Ťli otrzymamy decyzj─Ö od sanepidu o na┼éo┼╝eniu obowi─ůzku kwarantanny na mocy przepis├│w wynikaj─ůcych z art. 34 ust 5. i uchylimy si─Ö od niej, zostanie przez sanepid wszcz─Öte post─Öpowania administracyjne, jakie b─Ödzie mia┼éo na celu na┼éo┼╝enie na tak─ů osob─Ö kary administracyjnej. Jednak w tym miejscu podnie┼Ť─ç nale┼╝y, ┼╝e sanepid z dniem 29 listopada 2020 roku utraci┼é prawo do nak┼éadania tego rodzaju kar. Wynika to, z art. 15 pkt 7 znowelizowanej ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka┼╝e┼ä i chor├│b zaka┼║nych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 2112). Ustawodawca poprzez nadanie nowego brzmienia jednemu z artyku┼é├│w art. 48a. uchyli┼é ├│wczesne brzmienie art. 48a, jakie dawa┼éo podstaw─Ö prawn─ů do nak┼éadania kar administracyjnych PPIS.

Po zmianie przepis ten stanowi┼é, ┼╝e: W przypadku og┼éoszenia stanu zagro┼╝enia epidemicznego lub stanu epidemii ratownik jednostki wsp├│┼épracuj─ůcej z systemem Pa┼ästwowe Ratownictwo Medyczne podleg┼éej Ministrowi Obrony Narodowej mo┼╝e pobiera─ç materia┼é z g├│rnych dr├│g oddechowych w celu wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 po odbyciu w tej jednostce przeszkolenia obejmuj─ůcego procedur─Ö pobrania materia┼éu i jego zabezpieczenia oraz bezpiecze┼ästwa os├│b pobieraj─ůcych, potwierdzonego za┼Ťwiadczeniem.

A zatem zgodnie z zasad─ů lex posterior derogat legi priori, norma p├│┼║niejsza uchyla norm─Ö wcze┼Ťniejsz─ů uzna─ç nale┼╝y, ┼╝e stare brzmienia art. 48a, jakie dawa┼éo mo┼╝liwo┼Ť─ç nak┼éadania przez Sanepid kar administracyjnych, zosta┼éo uchylone z dniem 29 listopada 2020 roku po dokonaniu nowelizacji ustawy z dnia 05 grudnia 2008 roku o zapobieganiu [?] nowym zapisem, jakiego dokona┼é ustawodawca.

Nie pomog┼éa w naprawieniu tego b┼é─Ödu nowelizacja ustawy z dnia 28 pa┼║dziernika 2020 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka┼╝e┼ä i chor├│b zaka┼║nych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 2112), jak─ů ustawodawca dokona┼é w dniu 21 stycznia 2021 roku gdzie nowe brzmienie art. 48a wy┼╝ej zacytowanego, kt├│re odebra┼éo sanepidowi mo┼╝liwo┼Ť─ç nak┼éadania kar administracyjnych, zosta┼éo oznaczone, jako art. 47c, poniewa┼╝ zgodnie z zasad─ů lex posterior derogat legi priori, norma stare brzmienie art. 48a, jakie obowi─ůzywa┼éo w ustawie z dnia 05 grudnia 2008 roku o zapobieganiu [ÔÇŽ] nie zosta┼éo przywr├│cone. Na tej podstawie stwierdzi─ç nale┼╝y, ┼╝e po 2 nowelizacji ustawy sanepidowi nie przywr├│cono prawa do nak┼éadania kar administracyjnych.

Podnie┼Ť─ç nale┼╝y, ┼╝e nieprzestrzeganie kwarantanny nie jest penalizowane w prawie karnym z powodu braku odniesienia do prawa o wykroczeniach w ustawie o chorobach zaka┼║nych, st─ůd niemo┼╝liwe b─Ödzie karanie za pomoc─ů blankietowego art. 116 ┬ž 1a kw. R├│wnie┼╝ przepisy karne ustawy o chorobach zaka┼║nych nie przewiduj─ů karania za tego typu przewinienie. Jednak obecnie wiemy, ┼╝e policja osobom nieprzestrzegaj─ůcym kwarantanny cz─Östo stawia zarzutu z art. 165 ┬ž 1 k.k.

Tak jak wcze┼Ťniej wspominali┼Ťmy obowi─ůzek poddania si─Ö kwarantannie, nak┼éada si─Ö w formie decyzji ÔÇô art 33 Ustawy o zapobieganiu [ÔÇŽ]. Ka┼╝da decyzja w tym zakresie posiada rygor natychmiastowej wykonalno┼Ťci. Zgodnie z art. 33 ust 3a ww. ustawy decyzje mog─ů by─ç przekazywane w ka┼╝dy mo┼╝liwy spos├│b zapewniaj─ůcy dotarcie decyzji do adresata, w tym ustnie, t telefonicznie, mejlowo, poprzez SMS czy Internetowe Konto Pacjenta. Wydana w ten spos├│b decyzja nie wymagaj─ů te┼╝ uzasadnienia. 

WA┼╗NE!

Wydanie w ten spos├│b decyzji nie zwalnia organu wydajaj─ůcego z dor─Öczenia decyzji na pi┼Ťmie po ustaniu przyczyn uniemo┼╝liwiaj─ůcych dor─Öczenie w ten spos├│b (art. 33 ust. 3a pkt. 3 Ustawy o zapobieganiu [ÔÇŽ])

Przypominamy, ┼╝e zgodnie z art. 107 KPA decyzja organu administracji publicznej musi zawiera─ç oznaczenie organu, dat─Ö wydania, oznaczenia strony (czyli konkretnej osoby, na kt├│r─ů nak┼éada si─Ö kwarantann─Ö), podstaw─Ö prawn─ů, na mocy kt├│rej kieruje si─Ö osob─Ö na kwarantann─Ö oraz rozstrzygni─Öcie i pouczenie o trybie odwo┼éania. Zgodnie z art. 14 ┬ž 2 w zw. z art. 109 ┬ž 2 KPA sprawy mog─ů by─ç za┼éatwiane ustnie, gdy przemawia za tym interes strony, a przepis prawny nie stoi temu na przeszkodzie.

Niestety w kartonowym Pa┼ästwie, pomimo i┼╝ rozporz─ůdzenie nie mo┼╝e stanowi─ç prawa Rada Ministr├│w bez delegacji ustawowej w ┬ž2 pkt 3 rozporz─ůdzenia Rady Ministr├│w z dnia 06 maja 2021 roku (Dz. U. Poz. 861 z p├│┼║n. zm.) w sprawie ustanowienia okre┼Ťlonych ogranicze┼ä, nakaz├│w i zakaz├│w w zwi─ůzku z wyst─ůpieniem stanu epidemii doda┼éa zapis, z jakiego wynika, ┼╝e w przypadku powstania ÔÇ×obowi─ůzkuÔÇŁ odbycia kwarantanny granicznej decyzji nie wydaje si─Ö.

Taka praktyka sprzeczna jest r├│wnie┼╝ z art. 34 ust. 2. Podobnie brzmi ┬ž4. ust 6 (kwarantanna dla os├│b zamieszkuj─ůcych lub prowadz─ůcych wsp├│lne gospodarstwo z osob─ů dodatni─ů) oraz ┬ž5 ust. 1 (kwarantanna z powodu nara┼╝enia na chorob─Ö) ww. rozporz─ůdzenia.

Zasadnym stanie si─Ö podniesienie w tym miejscu, ┼╝e brak wydania decyzji przy kierowania na kwarantann─Ö graniczn─ů w jakiejkolwiek formie jest sprzeczny z art. 104 kpa oraz art. 8a ust. 6 ustawy o Pa┼ästwowej Inspekcji Sanitarnej. Tym samym w takim przypadku stwierdzi─ç nale┼╝y, ze osoba powracaj─ůca z zagranicy w og├│le nie jest kierowana na kwarantann─Ö. Jednak PPIS twierdzi inaczej w zawsze, wszczyna wobec osoby, kt├│ra nie przestrzega tej kwarantanny post─Öpowanie administracyjne.

Jak z tym walczy─ç dowiesz si─Ö, czytaj─ůc artyku┼é:

Kwarantanna graniczna nak┼éadana przez Stra┼╝ Graniczn─ů jest nielegalna

SN potwierdza, ┼╝e kwarantanna graniczna jest bezprawna

Cz─Östo otrzymujemy od was pytania, czy legalne jest skierowanie was na kwarantann─Ö po zleceniu na test przez lekarza. Zgodnie z ┬ž4 ust 1. blankietowego rozporz─ůdzenia epidemicznego osoba skierowana do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 [?] jest obowi─ůzana podda─ç si─Ö kwarantannie od dnia wystawienia skierowania do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. W ust─Öpie 3. tego paragrafu ustawodawca wpisa┼é, ┼╝e obowi─ůzek ten jest r├│wnoznaczny z obowi─ůzkiem wynikaj─ůcym z art. 34 ust. 2. Niestety z tym nie mo┼╝emy si─Ö zgodzi─ç, poniewa┼╝ w ┼Ťwietle prawa obowi─ůzuj─ůcego oraz wydanego orzecznictwa w praktyce trzeba taki kontakt ze ┼║r├│d┼éem zaka┼╝enia udowodni─ç. Samo skierowanie na test nie jest nie jest wystarczaj─ůce do stwierdzenia, ┼╝e osoba mia┼éa styczno┼Ť─ç ze ┼║r├│d┼éem zaka┼╝enia, co pozwoli┼éoby j─ů zakwalifikowa─ç do statusu osoby podejrzanej o zaka┼╝enie w rozumieniu art. 2 ust 20 i 21 Ustawy o zapobieganiu [ÔÇŽ]. W tym wszystkim istotne jest r├│wnie┼╝ to ze osoba skierowana na test, a zarazem wg. informacji od lekarza a p├│┼║niej cz─Östo za pomoc─ů SMS przez sanepid jest skierowana na kwarantann─Ö w rzeczywisto┼Ťci, nie jest obj─Öta kwarantann─ů, o czym informuje j─ů pracownik PPIS. A wi─Öc umieszczenie osoby w kwarantannie po skierowaniu na test jest nielegalne.

WSA w Gda┼äsku z dnia 24 wrze┼Ťnia 2021 r. III SA/Gd 690/21, w uzasadnieniu swojego wyroku stwierdza, ┼╝e: wydane na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-13 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka┼╝e┼ä i chor├│b zaka┼║nych u ludzi rozporz─ůdzenie Rady Ministr├│w [ÔÇŽ] nie spe┼énia konstytucyjnego warunku jego wydania na podstawie upowa┼╝nienia ustawowego zawieraj─ůcego wytyczne dotycz─ůce tre┼Ťci aktu wykonawczego. Ustawodawca w tre┼Ťci wskazanych upowa┼╝nie┼ä ustawowych nie zawar┼é bowiem wskaz├│wek dotycz─ůcych materii przekazanej do uregulowania w opisanych aktach prawnych.

Zgodnie z naczeln─ů zasad─ů obowi─ůzuj─ůc─ů w procedurze administracyjnej, w toku post─Öpowania organy administracji publicznej stoj─ů na stra┼╝y praworz─ůdno┼Ťci, z urz─Ödu lub na wniosek stron podejmuj─ů wszelkie czynno┼Ťci niezb─Ödne do dok┼éadnego wyja┼Ťnienia stanu faktycznego oraz do za┼éatwienia sprawy, maj─ůc na wzgl─Ödzie interes spo┼éeczny i s┼éuszny interes obywateli (art. 7 KPA), przy czym rozpatruj─ůc dan─ů spraw─Ö, s─ů obowi─ůzane w spos├│b wyczerpuj─ůcy zebra─ç i rozpatrzy─ç ca┼éy materia┼é dowodowy (art. 77 KPA).

Wojew├│dzki S─ůd Administracyjny w Bia┼éymstoku w uzasadnieniu wyroku z dnia 4 lutego 2021r. (sygn. akt II SA/Bk 821/20), jaki dotyczy┼é nieprzestrzegania kwarantanny stwierdzi┼é, ┼╝e: organy administracji nie mog─ů dowolnie na┼éo┼╝y─ç kwarantanny w ka┼╝dej sytuacji, w oderwaniu od stanu faktycznego lub nieustalonego stanu faktycznego w okre┼Ťlonym przypadku (?). Organy sanitarne nie zosta┼éy zwolnione z przestrzegania podstawowych zasad, wynikaj─ůcych z przepis├│w art. 7, 77 i 80 KPA, kt├│re bezwzgl─Ödnie mia┼éy w sprawie zastosowanie.

SN Izba Karna w wyroku z dnia 29. 06. 2021 r., sygn. akt II KK 255/21 rozpoznawa┼éa wniesion─ů kasacj─Ö na korzy┼Ť─ç ukaranego przez Rzecznika Praw Obywatelskich w od prawomocnego wyroku nakazowego S─ůdu Rejonowego w M. z dnia 16 czerwca 2020 r. i stwierdzi┼é, ┼╝e: ÔÇ×Samo przekroczenie granicy pa┼ästwowej i obj─Öcie z tego powodu kwarantann─ů nie mo┼╝e zosta─ç uznane za podejrzenie o nosicielstwo choroby zaka┼║nej, wobec kt├│rej zastosowanie mo┼╝e mie─ç przepis art. 116 ┬ž 1 pkt 3 k.w.ÔÇŁ

Na podstawie powy┼╝szego stwierdzi─ç nale┼╝y, ┼╝e obecnie licznie nak┼éadane kwarantanny przez pracownika PPIS oparte na podstawie przepis├│w aktu prawa ni┼╝szego rz─Ödu, jaki nie mo┼╝e stanowi─ç prawa a jedynie je doprecyzowa─ç (Patrz: Wyrok TK z dnia 25. 07. 2006 r., sygn. akt P 24/05 oraz z dnia 12. 01. 2000 r., sygn. akt P 11/98) narusza art. 31 ust 3, art. 52 ust. 1 ÔÇô ust. 3 oraz art. 92 ust. 1 Konstytucji RP. Skierowanie obywatela na kwarantann─Ö z bez przeprowadzenia wywiadu emidemiologicznego, kt├│ry ma na celu stwierdzenie rzeczywistego zaistnienia przes┼éanek do zastosowania kwarantanny narusza elementarn─ů zasad─Ö post─Öpowania administracyjnego. Wszystko to powoduje ra┼╝─ůce pogwa┼écenie prawa i winno skutkowa─ç jej niewa┼╝no┼Ťci─ů i uchyleniem w ramach kontroli instancyjnej, a w ostateczno┼Ťci s─ůdowej za po┼Ťrednictwem rozporz─ůdzenia epidemicznego je┼Ťli pracownik PPIS poinformuje nas, ze decyzja o jej na┼éo┼╝eniu nie zostanie wydana wg naszej oceny nielegalna.

Zalecamy a by w tym przypadku skierowa─ç do PPIS pismo z ┼╝─ůdaniem wydania decyzji administracyjnej w zakresie skierowania na kwarantann─Ö powo┼éuj─ůc si─Ö na stosowane przepisy prawa. W przypadku uzyskania odpowiedzi z PPIS na nasz wniosek (wiemy z praktyki prowadzonych przez nas spraw, ┼╝e szybko s─ů one rozpatrywane przez PPIS), ┼╝e na podstawie rozporz─ůdzenia Rady Ministr├│w decyzja w tym zakresie nie s─ů wydawane mamy ju┼╝ podk┼éadk─Ö do obrony w przypadku stosowania represji przez jakichkolwiek organ za nieprzestrzeganie kwarantanny.

Odwied┼║ stron─Ö autora i pami─Ötaj by wspiera─ç dobre tre┼Ťci!

Art i Styl - Styl i Harmonia Twojej Przestrzeni
O Autorze

Publikacje

Suweren Rzeczpospolitej / RÓD Mazowiecki
Podobne publikacje
Bez kategoriiMatrixRozumiemy

Inteligencja bezobjawowa, czyli dlaczego plebs, wybiera sobie ┼╝eruj─ůcych na nim pan├│w

Cz┼éowiek, kt├│ry oddaje prawo decyzyjne za sw├│j byt i w┼éasno┼Ť─ç w r─Öce obcej osoby, jestÔÇŽ
Czytaj
MatrixRozumiemy

Nieprzekraczalna granica władzy i prawa

Autorytet, czyli przeszczepienie cudzych ideologii na grunt spo┼éeczny, jest podstawow─ů form─ůÔÇŽ
Czytaj
Matrix

Rz─ůd i iluzja urz─Ödu

Rz─ůd, jest z┼éudzeniem w┼éadzy, ale co najwa┼╝niejsze, rz─ůd jest tw├│rc─ů powszechnej kontroliÔÇŽ
Czytaj
Newsletter
B─ůd┼║ na bie┼╝─ůco
Redakcja powiadomi Ci─Ö o nowo┼Ťciach, warto┼Ťciowych wpisach i wydarzeniach w przestrzeni Ari├│w - Suweren├│w Rzeczpospolitej

Dodaj komentarz

Tw├│j adres e-mail nie zostanie opublikowany.